Národní přírodní rezervace Soos

Jedná se o rozsáhlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. Mofetách – bahenních sopkách. Naučná stezka Nedaleko Františkových Lázní leží národní přírodní rezervace Soos. vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu

www.flinfo.cz/cz/zajimavosti-v-regionu/narodni-prirodni-rezervace-soos
www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/

Muzeum hasičské techniky na hradě Vildštejn ve Skalné

Největší muzeum hasičské techniky v Karlovarském kraji je jedinečné nejen rozsahem exponátů, ale také umístěním. Nádherné prostory původně románského hradu Vildštejn zaujaly místní Dobrovolný hasičský sbor, který hledal reprezentativní prostory pro umístění stále se rozšiřující sbírky. Setkal se nejen s pochopením vedení města, ale i s velkorysou nabídkou majitele hradu a ke 140. výročí založení, v roce 2010, bylo muzeum otevřeno pro veřejnost.

V expozici je vystavena hasičská technika především z konce 19. a první poloviny 20. století. Zájemci mohou během prohlídky pozorovat postupný vývoj techniky a dozvědět se mnoho zajímavých informací z doplňujících popisných cedulí s dobovými fotografiemi. Největší obdiv ale sklízejí historické koňské zápřahové stříkačky a motorové stříkačky značky Flader, krásné hasičské uniformy a přilby, nejrůznější nářadí nebo dřevěný hasičský žebřík z 19. století.

Vzácností muzea je také zástava hasičského sboru New Yorku a americká vlajka složená po pietním způsobu do trojúhelníku spolu se jmenným seznamem hasičů, kteří zahynuli při zásahu u newyorského obchodního centra v září roku 2001. Místní Sbor dobrovolných hasičů získal cenné atributy ze Spojených států amerických jako jediný v České republice právě u příležitosti výročí založení sboru.

Adresa: Pod Hradem 81, 35134 Skalná
Telefon: +420 354 594 930, +420 777 597 803
E-mail: vildstejn@vildstejn.cz
Web: www.vildstejn.cz

Další typy na výlety a prohlídky

www.hrad-cheb.cz/cz/spalicek-cheb

www.hradloket.cz/

www.zamek-kynzvart.eu/cs